دوشنبه, 1 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی تجدید فراخوان آببندان پنبه زارکتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/28

بازدید:17

گهی فراخوان آسفالت تصفیه خانه آب شرب ساری ، دیوار حفاظتی رودخانه تالار مقابل مدرسه الازهرا و دیوار حفاظتی رودخانه تالار شهرداری زیرآب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/26

بازدید:15

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/14

بازدید:24

آگهی فراخوان تهیه مصالح خرید ساخت و حمل و نصب تجهیزات پکیج تصفیه آب مربوط به آبرسانی 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/02

بازدید:26

تجدید آگهی مناقصه خرید میله گرد طرح آبرسانی شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:25

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:37

اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال از مخزن 20 هزار مترمکعبی باغ کرمانی تا نقطه اتصال شبکه توزیع آب شهر ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:43

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:112

آگهی خرید میله گردٰ خرید لوله فولادی ؛خرید شیر الات و اتصالات طرح آبرسانی ساری و تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی استیجاری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:40

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:83

آگهی اجاره بستر رودخانه صفا رود رامسر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:53

آگهی تجدید مناقصه احداث دیوار حفاظتی طیب محله تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:41

عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی شبکه تجن ( بخش سوم) ساحل چپ تجن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:57

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آب پروری آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:42

آگهی فراخوان 47 دستگاه خودرو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:41

آگهی مربوط به مناقصه خرید میله گرد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:32

آگهی شناسایی پیمانکاران برای احداث سردهنه زراعی نجارکلا، خضر تیره ، عالم کلا و مرمت و بازسازی آب ببندان شیاده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:47

آگهی مناقصه خرید لوله فولادی مربوط به طرح آبرسانی نکا، بهشهر و گلوگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:32

آگهی مناقصه تهیه و تامین 11دستگاه خودروی سواری با راننده ، واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی و واگذاری حجمی خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:34

آگهی فراخوان احداث سد انحرافی و سردهنه های اصلی شبکه هراز ، بند پی شرقی بابل ، سردهنه و کانال آبرسانی کردآباد زیراب و دیوار حفاظتی شیرگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:50

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: