چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
محرم
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی تجدید فراخوان مناقصه عملیات بتن ریزی حوضچه آرامش و تثبیت بستر پایین دست هتکه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/25

بازدید:51

واگذاری حق انتفاع از پتانسیل گذر آب برای احداث نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/01

بازدید:140

آگهی مناقصه 47 دستگاه خودروی سواری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/14

بازدید:135

فراخوان عملیات بتن ریزی حوضچه آرامش و تثبیت بستر پایین دست هتکه مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:121

فراخوان انتخاب سرمایه گذار "طرح تفریحی و توریستی سد البرز" مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 790

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/02

بازدید:790

آگهی فراخوان تجمیع مناقصه عملیات بتن ریزی هتکه و آببندان خورشید مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:177

طرح تفریحی و توریستی سد الیمالات مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/08

بازدید:250

واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/08

بازدید:189

مرمت و بهسازی کانال انتقال آب به سردهنه زراعی رکن کلا و ساماندهی و لایروبی در سطح شهر ساری - آکند و ... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 254

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/26

بازدید:254

در راستای تعیین حدبستر و حریم تالاب میانکاله واقع در استانهای گلستان و مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:211

در راستای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ماشلک در محدوده شهری نوشهر و حد فاصل روستای آببندانک تا دریا به طول 6 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:216

اجرای تکمیل عملیات بهسازی و مرمت آببندان 20 هکتاری زینوند-فازدوم و تجدید ارزیابی کیفی اجرای مخازن تعادلی 1400 و 2500 مترمکعبی و ایستگاه های پمپاژ آب خام طرح آبرسانی به شهرستان سوادکوه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/19

بازدید:174

تهیه و تامین 11 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی و واگذاری حجمی انجام امور مربوط به خدمات پشتیبانی مرکز شرکت و امورات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/11

بازدید:173

آگهی فراخوان احداث سردهنه های هلی بن کیاسر،چلی بن کیاسر،اببندان کلاگرسرا فریدونکنار،بالاشیررود تنکابن ،مرزک،قنبرآبادو طیب محله تنکابن ارزیابی کیفی بند انحرافی و تاسیسات آبگیری طرح آبرسانی به مرزن آباد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/01

بازدید:178

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:186

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:182

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:205

آگهی فراخوان اجرای مخازن تعادلی 1400و2500متر مکعبی سوادکوه،مخزن20 هزار متر مکعبی باغ کرمانی ،تجدید ایستگاههای هیدرومتری ، تثبیت بستر اسماعیل دکتی و احداث سردهنه شیرود تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/12

بازدید:176

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری،دیوار حفاظتی آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسرا و احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 192

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:192

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری ، دیوار حفاظتی مناطق آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسراو احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:168

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: