چهارشنبه, 29 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان 47 دستگاه خودرو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 3

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:3

آگهی مربوط به مناقصه خرید میله گرد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:12

آگهی شناسایی پیمانکاران برای احداث سردهنه زراعی نجارکلا، خضر تیره ، عالم کلا و مرمت و بازسازی آب ببندان شیاده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:17

آگهی مناقصه خرید لوله فولادی مربوط به طرح آبرسانی نکا، بهشهر و گلوگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:17

آگهی مناقصه تهیه و تامین 11دستگاه خودروی سواری با راننده ، واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی و واگذاری حجمی خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:14

آگهی فراخوان احداث سد انحرافی و سردهنه های اصلی شبکه هراز ، بند پی شرقی بابل ، سردهنه و کانال آبرسانی کردآباد زیراب و دیوار حفاظتی شیرگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:25

آگهی فراخوان عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:63

آگهی مناقصه خرید شرآلات و اتصالات طرح ابرسانی ساری و لوله فولادی به قطر 1000 و 4000 متر با پوشش داخلی و خارجی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:22

آگهی فراخوان مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی سد میجران و تجهیزات نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه های مناسب اندازه گیری جریان آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:21

آگهی فراخوان تامین مالی احداث ، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه طرح آبرسانی به مرزن آباد چالوس و نوشهر ارزیابی روابط عمومی 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:59

آگهی فراخوان مناقصه احداث سردهنه زراعی و مرمت و بازسازی آببندان بند پی غربی بابل و....... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:45

آگهی سرمایه گذاری و بهره برداری ظرفیت های تفریحی و توریستی سد انحرافی سردابرود و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:108

ابلاغ رای آقای مازیار مهدوی روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:41

آگهی فراخوان مناقصه خط انتقال آب از چشمه چرات به شهر آلاشت مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:72

آگهی فراخوان مناقصه جهت خرید لاستیک و تجهیزات برای سد های لاستیکی فرح آباد ، سرخرود و پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/04

بازدید:27

خرید لوله فولادی برای طرح آبرسانی به شهرهای مرزن اباد ، چالوس و نوشهر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:40

آگهی مناقصه خرید مربوط به 4 سد لاستیکی فرح آباد ،سرخرود،لاریم ، پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:64

ش زمین های پلنگ چال ،بابل روستای جنید سار ی روستای ولشکلا، کیاکلا و ساری روستای آکن مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:81

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:64

آگهی فراخوان بسته هراز برای سرمایه گذاری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:73

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: