یکشنبه, 27 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده شرق استان مازندران مناقصه یك مرحله‌ای 419

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:419

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران مناقصه یك مرحله‌ای 411

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/10/16

بازدید:411

انتخاب مشاوربراي انجام مطالعات تشكيل گروههاي گشت وبازرسي درمحدوده غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/27

بازدید:368

مناقصه خريد ماشين آلات تعميرات ونگهداري ازشبكه هاي آبياري وزهكشي طرح البرز مناقصه یك مرحله‌ای 386

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/06/14

بازدید:386

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران اجرا وتامین مالی پروژه کانال انتقال آب چالوس مناقصه یك مرحله‌ای 486

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/08/06

بازدید:486

واگذاری بخش خودروهای استیجاری بصورت جمعی مناقصه یك مرحله‌ای 367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/04/07

بازدید:367

آگهی دعوت از مالکین چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری تا پایان سال 1385 برای تحویل سوخت چاه مناقصه یك مرحله‌ای 464

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/05/03

بازدید:464

اجرای عملیات تکمیل سردهنه زراعی برما – زروم شهرستان نکا مناقصه یك مرحله‌ای 346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/30

بازدید:346

فراخوان نخست اجرای عملیات احداث نهر رودخانه در بصرا رود مناقصه یك مرحله‌ای 330

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/25

بازدید:330

اجرای عملیات احداث آب بندان دلاک خیل ارزفون ساری مناقصه یك مرحله‌ای 399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:399

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 -2 مناقصه یك مرحله‌ای 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/10

بازدید:357

اجرای عملیات احداث ساختمان بهره برداری سد میجران مناقصه یك مرحله‌ای 384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:384

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 مناقصه یك مرحله‌ای 374

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/05

بازدید:374

عملیات اجرایی طرح ادامه کانال سردابرود از کیلومتر 750 + 9 الی 098 + 29 و عملیات ترمیمی قطعه دوم کانال مناقصه یك مرحله‌ای 401

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/03

بازدید:401

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران فروردین 91 مناقصه یك مرحله‌ای 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/26

بازدید:428

خرید اتصالات و لوازم آبرساني مربوط به طرح آبرسانی به شهرهاي گروه الف ( مخزن كله بست ) به شماره طرح مناقصه یك مرحله‌ای 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/27

بازدید:459

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اسفند 90 مناقصه یك مرحله‌ای 388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/08

بازدید:388

خريد اتصالات و لوازم آبرساني سايز بالاطرح آبرساني به شهرهاي گروه الف طرح شماره 40201537 مناقصه یك مرحله‌ای 367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/25

بازدید:367

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:361

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای 412

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/20

بازدید:412

« 1 ... 10 11 12 13 14 » صفحه: