دوشنبه, 27 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای عملیات احداث آب بندان دلاک خیل ارزفون ساری مناقصه یك مرحله‌ای 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:393

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 -2 مناقصه یك مرحله‌ای 347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/10

بازدید:347

اجرای عملیات احداث ساختمان بهره برداری سد میجران مناقصه یك مرحله‌ای 376

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/16

بازدید:376

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اردیبهشت 91 مناقصه یك مرحله‌ای 366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/05

بازدید:366

عملیات اجرایی طرح ادامه کانال سردابرود از کیلومتر 750 + 9 الی 098 + 29 و عملیات ترمیمی قطعه دوم کانال مناقصه یك مرحله‌ای 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/03/03

بازدید:391

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران فروردین 91 مناقصه یك مرحله‌ای 419

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/26

بازدید:419

خرید اتصالات و لوازم آبرساني مربوط به طرح آبرسانی به شهرهاي گروه الف ( مخزن كله بست ) به شماره طرح مناقصه یك مرحله‌ای 450

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/27

بازدید:450

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران اسفند 90 مناقصه یك مرحله‌ای 378

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/08

بازدید:378

خريد اتصالات و لوازم آبرساني سايز بالاطرح آبرساني به شهرهاي گروه الف طرح شماره 40201537 مناقصه یك مرحله‌ای 359

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/25

بازدید:359

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 353

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:353

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای 404

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/20

بازدید:404

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 415

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/14

بازدید:415

اجرای عملیات تعویض و تعمیر قطعات مکانیکی و برقی تأسیسات مکانیکی و برقی سدهای انحرافی چالوس ، هراز ، سد انحرافی و شبکه تجن مناقصه یك مرحله‌ای 366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:366

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران 1 مناقصه یك مرحله‌ای 385

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/16

بازدید:385

اجرای عملیات پوشش کانال انتقال آب روستای صاحبی مناقصه یك مرحله‌ای 395

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:395

آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/10/27

بازدید:346

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 400

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/21

بازدید:400

ساماندهی و دیواره سازی رودخانه سردابرود محدوده کلار دشت 250 متر دیوار بتنی مسلح و 900 متر سنگی مناقصه یك مرحله‌ای 381

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/06

بازدید:381

اجرای عملیات تثبیت بستر در محل سردهنه ولوال کلاردشت مناقصه یك مرحله‌ای 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/24

بازدید:393

احداث سردهنه زراعی توبن نشتارود مناقصه یك مرحله‌ای 398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/18

بازدید:398

« 1 ... 10 11 12 13 14 » صفحه: