پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندانها مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:171

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/16

بازدید:175

پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی کترا مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/10

بازدید:152

مناقصه وصول حقوق دولت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/15

بازدید:127

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین پلنگ چال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/12

بازدید:115

وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:153

آگهی مناقصه واگذاری حجمی اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:158

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:124

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:97

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:201

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:371

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:135

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 646

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:646

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:244

گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:161

آگهی مزایده عمومی واگذاری استخر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

بازدید:149

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/19

بازدید:178

جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/16

بازدید:149

*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:220

اجرای کارهای باقیمانده سد لاستیکی ولیک رود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:193

« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مازندران است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا