شنبه, 10 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی تجمیع فراخوان مناقصات دیوار حفاظتی سجادرود سد انحرافی حاجی کلا دیوار حفاظتی نکارود و گیل آباد و... مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:56

آگهی تجدید فراخوان مناقصات اجرای عملیات بازسازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری تخریب شده در اثر سیلاب رودخانه های غرب و شرق و مرکز استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:41

تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون کانال اصلی البرز مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/03

بازدید:73

تامین اضطراری آب شرب شهر چالوس از آبرفت رودخانه محدود بند انحرافی چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/28

بازدید:58

تجمیع فراخوان مناقصه اجرای کف بند تثبیت بستر رودخانه تالار محدوده شهر شیرگاه و ساماندهی و لایروبی در سطح شهرستان بابلسر رودخانه تالار بخش بهنمیر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:48

اجرای عملیات بازسازی و مرمت ایستگاه‌های هیدرومتری تخریب شده براثر سیلاب رودخانه های شرق استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:44

طراحی و اجرای تونل انحراف سد زارم رود (به روش طرح و ساخت) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:102

اصلاحیه آگهی فراخوان مزایده نیروگاه برق آبی سد البرز مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/14

بازدید:99

تامین اضطراری آب شرب چالوس از آبرفت رودخانه محدوده بند انحرافی چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/25

بازدید:81

آگهی فراخوان مزایده: واگذاری حق انتفاع از فشار آب سد البرز برای تولید برق با احداث نیروگاه برق آبی و اصلاحیه فراخوان مناقصه "عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:86

اجاره مجموعه ورزشی استخرسرپوشیده شامل؛سونای بخار خشک ، جکوزی و استخر کودک با تراس آفتاب اتاق مدیریت و اتاق ماساژ و اتاقک پذیرش و اتاقک کفش داری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:75

انتخاب کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی روابط عمومی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:88

آگهی تجدید مناقصات خدمات بهره برداری نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های ابیاری و زهکشی گلورد و تجن آلیش رود سردابرود و چشمه کیله تالار البرز و هراز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/10

بازدید:92

آگهی فراخوان عملیات تکمیلی خط انتقال 20 هزار متر مکعبی باغ کرمانی و احداث تصفیه خانه آب شرب ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:88

آگهی تجدید فراخوان آببندان پنبه زارکتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/28

بازدید:100

گهی فراخوان آسفالت تصفیه خانه آب شرب ساری ، دیوار حفاظتی رودخانه تالار مقابل مدرسه الازهرا و دیوار حفاظتی رودخانه تالار شهرداری زیرآب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/26

بازدید:68

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/14

بازدید:70

آگهی فراخوان تهیه مصالح خرید ساخت و حمل و نصب تجهیزات پکیج تصفیه آب مربوط به آبرسانی 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/02

بازدید:85

تجدید آگهی مناقصه خرید میله گرد طرح آبرسانی شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:65

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:84

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: