جمعه, 30 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای خط انتقال بطول 35 کیلومتر آبرسانی به 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:160

مطالعات و تشکیل گروه های گشت و بازرسی امور منابع آب آمل الی رامسر و بهشهر الی بابل مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:125

خرید لوله های چدنی داکتیل تایتونی طرح آبرسانی ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/08

بازدید:39

زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی سد مخزنی صلاحدین کلا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:55

احداث، ارتقا مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/18

بازدید:37

احداث ، ارتقامرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:55

فراخوان سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:268

واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت اب منطقه ای مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:70

آگهی مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهه برداری از ظرفیت های تفریحی آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:105

آگهی فروش زمین شهرهای ساری ، :کیاکلا و مرزرود ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:167

آگهی حد بستر و حریم رودخانه تالار در محدوده شهری زیرآب روابط عمومی 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:93

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:82

اجرای کارهای تکمیلی سدهای انحرافی و کانال اصلی شبکه البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/01

بازدید:138

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:98

تهیه و تامین 47 دستگاه خودرو با راننده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:85

آگهی مناقصه 10 دستگاه خودرو سواری بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:91

آگهی مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:105

آگهی شناسایی پیمانکاران برای ساماندهی لایروبی رودخانه های سطح شهرستان نوشهر و چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/04

بازدید:181

آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/26

بازدید:146

حد بستر و حریم رودخانه آبشورمک در غرب استان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:158

« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: