دوشنبه, 27 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
حد بستر حریم و بستر رودخانه زارم رود مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:26

حد بستر حریم و بستر رودخانه دارابکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:27

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:27

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:27

حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:27

حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:22

آگهی تجدید فراخوان طیب محله تنکابن ،گرگ رود تنکابن ،آببندان خرودن کلابابل وچله بن چهاردانگه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/20

بازدید:34

آگهی فروش 5 قطعه زمین در مناطق نوشهر ، قائمشهر به بابل ، گنج افروز،آمل لیتکو و ساری ولشکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:129

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:69

آگهی دیوار حفاظتی آزارود و نشتارود ، طیب محله تنکابن ، گرگ رود تنکابن و .... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/24

بازدید:93

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:60

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:101

اجرای خط انتقال آب شرب حد فاصل خلیل شهر تا گلوگاه و مخازن شهرهای محدوده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:139

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/26

بازدید:81

اجرای خط انتقال بطول 35 کیلومتر آبرسانی به 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:168

مطالعات و تشکیل گروه های گشت و بازرسی امور منابع آب آمل الی رامسر و بهشهر الی بابل مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:135

خرید لوله های چدنی داکتیل تایتونی طرح آبرسانی ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/08

بازدید:46

زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی سد مخزنی صلاحدین کلا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:65

احداث، ارتقا مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/18

بازدید:45

احداث ، ارتقامرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:64

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: