دوشنبه, 1 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:111

آگهی مناقصه خرید شرآلات و اتصالات طرح ابرسانی ساری و لوله فولادی به قطر 1000 و 4000 متر با پوشش داخلی و خارجی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:43

آگهی فراخوان مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی سد میجران و تجهیزات نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه های مناسب اندازه گیری جریان آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:46

آگهی فراخوان تامین مالی احداث ، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه طرح آبرسانی به مرزن آباد چالوس و نوشهر ارزیابی روابط عمومی 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:93

آگهی فراخوان مناقصه احداث سردهنه زراعی و مرمت و بازسازی آببندان بند پی غربی بابل و....... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:63

آگهی سرمایه گذاری و بهره برداری ظرفیت های تفریحی و توریستی سد انحرافی سردابرود و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:131

ابلاغ رای آقای مازیار مهدوی روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:84

آگهی فراخوان مناقصه خط انتقال آب از چشمه چرات به شهر آلاشت مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:102

آگهی فراخوان مناقصه جهت خرید لاستیک و تجهیزات برای سد های لاستیکی فرح آباد ، سرخرود و پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/04

بازدید:51

خرید لوله فولادی برای طرح آبرسانی به شهرهای مرزن اباد ، چالوس و نوشهر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:62

آگهی مناقصه خرید مربوط به 4 سد لاستیکی فرح آباد ،سرخرود،لاریم ، پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:81

ش زمین های پلنگ چال ،بابل روستای جنید سار ی روستای ولشکلا، کیاکلا و ساری روستای آکن مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:122

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:86

آگهی فراخوان بسته هراز برای سرمایه گذاری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:93

حد بستر حریم و بستر رودخانه چهاردانگه مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:67

حد بستر حریم و بستر رودخانه زارم رود مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:43

حد بستر حریم و بستر رودخانه دارابکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:40

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:42

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:43

حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:40

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: