شنبه, 30 دی 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/19

بازدید:153

جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/16

بازدید:126

*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:191

اجرای کارهای باقیمانده سد لاستیکی ولیک رود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:172

احداث سد لاستیکی سرخرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:205

فروش زمین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:132

طرح انتقال آب نهر زراعی سرست رود با لوله مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:181

باقیمانده بسته هراز شامل : سامانه کانال انتقال آب چالوس ، جاده چلاو، احداث نیروگاه هراز استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:286

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مناقصه یك مرحله‌ای - 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:199

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مزایده یك مرحله‌ای اداره بازرگانی شرکت آب منطقه ای مازندران 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:139

آگهی فراخوان( مناقصه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:424

آگهی فراخوان (ارزیابی کیفی ) استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 382

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:382

فراخوان خرید خدمات مشاور مطابق بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:290

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد سنبل رود – شهرستان سواد کوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/07

بازدید:221

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( فراخوان نخست ) ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 572

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/23

بازدید:572

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 232

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:232

اجاره یک قطعه زمین به منظور طرح تفریحی با موضوعات مندرج در اسناد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:153

احداث ایستگاه پمپاژ برای انتقال آب های سطحی مازاد اراضی پشت دایک حفاظتی سد گنج افروز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:245

واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 45 دستگاه ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 151

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:151

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری در طرح های آبرسانی ( مجتمع آبرسانی به شهرها و روستاهای نوشهر و چالوس و طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نکا ، بهشهر و گلوگاه ) استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/17

بازدید:357

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مازندران است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا