جمعه, 24 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی تجدید مناقصات شبکه آبیاری زهکشی البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:158

آگهی تجدید مناقصه شبکه آبیاری زهکشی گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:160

آگهی فراخوان مناقصه تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون کانال اصلی البرز مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:127

آگهی مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:143

آگهی تجمیع فراخوان مناقصات دیوار حفاظتی سجادرود سد انحرافی حاجی کلا دیوار حفاظتی نکارود و گیل آباد و... مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:132

آگهی تجدید فراخوان مناقصات اجرای عملیات بازسازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری تخریب شده در اثر سیلاب رودخانه های غرب و شرق و مرکز استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:115

تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون کانال اصلی البرز مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/03

بازدید:152

تامین اضطراری آب شرب شهر چالوس از آبرفت رودخانه محدود بند انحرافی چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/28

بازدید:129

تجمیع فراخوان مناقصه اجرای کف بند تثبیت بستر رودخانه تالار محدوده شهر شیرگاه و ساماندهی و لایروبی در سطح شهرستان بابلسر رودخانه تالار بخش بهنمیر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:127

اجرای عملیات بازسازی و مرمت ایستگاه‌های هیدرومتری تخریب شده براثر سیلاب رودخانه های شرق استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:116

طراحی و اجرای تونل انحراف سد زارم رود (به روش طرح و ساخت) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:179

اصلاحیه آگهی فراخوان مزایده نیروگاه برق آبی سد البرز مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/14

بازدید:173

تامین اضطراری آب شرب چالوس از آبرفت رودخانه محدوده بند انحرافی چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/25

بازدید:162

آگهی فراخوان مزایده: واگذاری حق انتفاع از فشار آب سد البرز برای تولید برق با احداث نیروگاه برق آبی و اصلاحیه فراخوان مناقصه "عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:161

اجاره مجموعه ورزشی استخرسرپوشیده شامل؛سونای بخار خشک ، جکوزی و استخر کودک با تراس آفتاب اتاق مدیریت و اتاق ماساژ و اتاقک پذیرش و اتاقک کفش داری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:142

انتخاب کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی روابط عمومی 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:158

آگهی تجدید مناقصات خدمات بهره برداری نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های ابیاری و زهکشی گلورد و تجن آلیش رود سردابرود و چشمه کیله تالار البرز و هراز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/10

بازدید:162

آگهی فراخوان عملیات تکمیلی خط انتقال 20 هزار متر مکعبی باغ کرمانی و احداث تصفیه خانه آب شرب ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:167

آگهی تجدید فراخوان آببندان پنبه زارکتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/28

بازدید:169

گهی فراخوان آسفالت تصفیه خانه آب شرب ساری ، دیوار حفاظتی رودخانه تالار مقابل مدرسه الازهرا و دیوار حفاظتی رودخانه تالار شهرداری زیرآب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/26

بازدید:133

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: