دوشنبه, 1 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:35

آگهی تجدید فراخوان طیب محله تنکابن ،گرگ رود تنکابن ،آببندان خرودن کلابابل وچله بن چهاردانگه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/20

بازدید:49

آگهی فروش 5 قطعه زمین در مناطق نوشهر ، قائمشهر به بابل ، گنج افروز،آمل لیتکو و ساری ولشکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:158

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:86

آگهی دیوار حفاظتی آزارود و نشتارود ، طیب محله تنکابن ، گرگ رود تنکابن و .... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/24

بازدید:121

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:78

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:133

اجرای خط انتقال آب شرب حد فاصل خلیل شهر تا گلوگاه و مخازن شهرهای محدوده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:159

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/26

بازدید:101

اجرای خط انتقال بطول 35 کیلومتر آبرسانی به 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:186

مطالعات و تشکیل گروه های گشت و بازرسی امور منابع آب آمل الی رامسر و بهشهر الی بابل مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 170

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:170

خرید لوله های چدنی داکتیل تایتونی طرح آبرسانی ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/08

بازدید:67

زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی سد مخزنی صلاحدین کلا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:83

احداث، ارتقا مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/18

بازدید:61

احداث ، ارتقامرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:74

فراخوان سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 316

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:316

واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت اب منطقه ای مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:88

آگهی مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهه برداری از ظرفیت های تفریحی آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:133

آگهی فروش زمین شهرهای ساری ، :کیاکلا و مرزرود ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:203

آگهی حد بستر و حریم رودخانه تالار در محدوده شهری زیرآب روابط عمومی 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:123

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: