پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث سد لاستیکی سرخرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:225

فروش زمین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:161

طرح انتقال آب نهر زراعی سرست رود با لوله مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:202

باقیمانده بسته هراز شامل : سامانه کانال انتقال آب چالوس ، جاده چلاو، احداث نیروگاه هراز استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 308

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:308

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مناقصه یك مرحله‌ای - 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:218

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مزایده یك مرحله‌ای اداره بازرگانی شرکت آب منطقه ای مازندران 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:171

آگهی فراخوان( مناقصه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 447

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:447

آگهی فراخوان (ارزیابی کیفی ) استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:406

فراخوان خرید خدمات مشاور مطابق بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 318

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:318

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد سنبل رود – شهرستان سواد کوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/07

بازدید:235

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( فراخوان نخست ) ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 597

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/23

بازدید:597

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:258

اجاره یک قطعه زمین به منظور طرح تفریحی با موضوعات مندرج در اسناد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:178

احداث ایستگاه پمپاژ برای انتقال آب های سطحی مازاد اراضی پشت دایک حفاظتی سد گنج افروز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 264

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:264

واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 45 دستگاه ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 166

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:166

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری در طرح های آبرسانی ( مجتمع آبرسانی به شهرها و روستاهای نوشهر و چالوس و طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نکا ، بهشهر و گلوگاه ) استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/17

بازدید:371

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن 110 حلقه چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب قائمشهر ( شهرستان های سوادکوه ـ قائمشهر و سیمرغ ) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 190

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/15

بازدید:190

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:207

فراخوان برگزاری آزمون صدور پروانه صلاحیت بر حفاری چاه های آب با استفاده از بخش خصوصی استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 284

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:284

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 234

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/08

بازدید:234

« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مازندران است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا