جمعه, 24 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/14

بازدید:134

آگهی فراخوان تهیه مصالح خرید ساخت و حمل و نصب تجهیزات پکیج تصفیه آب مربوط به آبرسانی 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/02

بازدید:148

تجدید آگهی مناقصه خرید میله گرد طرح آبرسانی شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:136

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:156

اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال از مخزن 20 هزار مترمکعبی باغ کرمانی تا نقطه اتصال شبکه توزیع آب شهر ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:158

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:223

آگهی خرید میله گردٰ خرید لوله فولادی ؛خرید شیر الات و اتصالات طرح آبرسانی ساری و تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی استیجاری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:145

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 257

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:257

آگهی اجاره بستر رودخانه صفا رود رامسر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:180

آگهی تجدید مناقصه احداث دیوار حفاظتی طیب محله تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:143

عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی شبکه تجن ( بخش سوم) ساحل چپ تجن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:145

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آب پروری آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:162

آگهی فراخوان 47 دستگاه خودرو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:148

آگهی مربوط به مناقصه خرید میله گرد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:126

آگهی شناسایی پیمانکاران برای احداث سردهنه زراعی نجارکلا، خضر تیره ، عالم کلا و مرمت و بازسازی آب ببندان شیاده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:155

آگهی مناقصه خرید لوله فولادی مربوط به طرح آبرسانی نکا، بهشهر و گلوگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:130

آگهی مناقصه تهیه و تامین 11دستگاه خودروی سواری با راننده ، واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی و واگذاری حجمی خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:127

آگهی فراخوان احداث سد انحرافی و سردهنه های اصلی شبکه هراز ، بند پی شرقی بابل ، سردهنه و کانال آبرسانی کردآباد زیراب و دیوار حفاظتی شیرگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:162

آگهی فراخوان عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 222

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:222

آگهی مناقصه خرید شرآلات و اتصالات طرح ابرسانی ساری و لوله فولادی به قطر 1000 و 4000 متر با پوشش داخلی و خارجی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 151

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:151

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: