یکشنبه, 3 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:239

اجرای کارهای باقیمانده سد لاستیکی ولیک رود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:202

احداث سد لاستیکی سرخرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:235

فروش زمین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:167

طرح انتقال آب نهر زراعی سرست رود با لوله مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:214

باقیمانده بسته هراز شامل : سامانه کانال انتقال آب چالوس ، جاده چلاو، احداث نیروگاه هراز استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 327

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:327

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مناقصه یك مرحله‌ای - 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:227

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مزایده یك مرحله‌ای اداره بازرگانی شرکت آب منطقه ای مازندران 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:179

آگهی فراخوان( مناقصه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 465

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:465

آگهی فراخوان (ارزیابی کیفی ) استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 421

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:421

فراخوان خرید خدمات مشاور مطابق بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:339

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد سنبل رود – شهرستان سواد کوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 248

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/07

بازدید:248

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( فراخوان نخست ) ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 604

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/23

بازدید:604

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:271

اجاره یک قطعه زمین به منظور طرح تفریحی با موضوعات مندرج در اسناد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:185

احداث ایستگاه پمپاژ برای انتقال آب های سطحی مازاد اراضی پشت دایک حفاظتی سد گنج افروز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 275

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:275

واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 45 دستگاه ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:177

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری در طرح های آبرسانی ( مجتمع آبرسانی به شهرها و روستاهای نوشهر و چالوس و طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نکا ، بهشهر و گلوگاه ) استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 394

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/17

بازدید:394

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن 110 حلقه چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب قائمشهر ( شهرستان های سوادکوه ـ قائمشهر و سیمرغ ) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/15

بازدید:203

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:219

« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه: