شنبه, 27 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:212

آگهی مزایده عمومی واگذاری استخر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 170

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

بازدید:170

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/19

بازدید:197

جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 170

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/16

بازدید:170

*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:256

اجرای کارهای باقیمانده سد لاستیکی ولیک رود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:214

احداث سد لاستیکی سرخرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:249

فروش زمین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:180

طرح انتقال آب نهر زراعی سرست رود با لوله مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:225

باقیمانده بسته هراز شامل : سامانه کانال انتقال آب چالوس ، جاده چلاو، احداث نیروگاه هراز استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 343

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:343

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مناقصه یك مرحله‌ای - 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:237

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مزایده یك مرحله‌ای اداره بازرگانی شرکت آب منطقه ای مازندران 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:193

آگهی فراخوان( مناقصه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 477

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:477

آگهی فراخوان (ارزیابی کیفی ) استعلام روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:431

فراخوان خرید خدمات مشاور مطابق بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 351

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:351

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد سنبل رود – شهرستان سواد کوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 259

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/07

بازدید:259

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( فراخوان نخست ) ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 616

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/23

بازدید:616

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:286

اجاره یک قطعه زمین به منظور طرح تفریحی با موضوعات مندرج در اسناد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:197

احداث ایستگاه پمپاژ برای انتقال آب های سطحی مازاد اراضی پشت دایک حفاظتی سد گنج افروز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 288

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:288

« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه: