سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:139

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری محدوده مقام مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

بازدید:221

آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندانها مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:364

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/16

بازدید:282

پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی کترا مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/10

بازدید:235

مناقصه وصول حقوق دولت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/15

بازدید:187

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین پلنگ چال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/12

بازدید:162

وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:223

آگهی مناقصه واگذاری حجمی اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:205

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:178

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:153

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 260

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:260

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 437

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:437

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 206

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:206

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 730

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:730

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 625

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:625

گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:335

آگهی مزایده عمومی واگذاری استخر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

بازدید:203

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/19

بازدید:225

جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/16

بازدید:214

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: