شنبه, 28 مهر 1397

 

 

فراخوان

فراخوان جمع آوری اطلاعات و اسناد تاریخی آب  

 

گنجینه ملی آب مازندران از همه شهروندان بخصوص پیشکسوتان و کارشناسان آب و میراث فرهنگی تقاضا دارد تا اسناد و اطلاعاتی در زمینه تاسیسات تاریخی آب و فرهنگ آداب و رسوم و ... دارند را به گنجینه آب مازندران واقع در شرکت آب منطقه ای استان ارسال فرمایند.

منبع خبر: