جمعه, 23 آذر 1397

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی برای150 نفر از کشاورزان و مالکین چاه در روستای کمیشان نکا

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: با برگزاری یک کارگاه آموزشی در مسجد جامع روستای کمیشان نکا بیش از 150 نفر از کشاورزان و مالکین چاه با روش های صیانت از منابع و مجاری آبی و چگونگی مشارکت آنها در این امر مهم آشنا شدند.  

 

در این کارگاه کشاورزان ضمن بیان وضعیت شرایط آب کشور به ویژه شرایط بحرانی دشت نکا ،بهشهر و گلوگاه ، برنامه های طرح احیاء و تعادل بخشی آب زیر زمینی از جمله اصلاح و تعدیل پروانه ها، ضرورت همکاری با گروه های گشت و بازرسی، انسداد چاه های غیر مجاز مضر به مصالح عمومی، تعیین تکلیف چاه های فاقدپروانه، نصب کنتور هوشمند حجمی آب بر روی چاه های عمیق و نیمه عمیق برای حاضرین تشریح شد.

همچنین با توجه به احداث سد و شبکه گلورد و بهرهبرداری از آنها در آینده نزدیک مسائل نگهداری و بهره برداری از این تأسیسات و همچنین همزیستی با کانال های انتقال آب و دیگر مجاری آبی به کشاورزان یادآوری  شد.

در این کارگاه به سؤالات افراد در زمینه مختلف از جمله چگونگی بهره برداری از آب زیر زمینی و شبکه آبیاری و زهکشی بخصوص خرید حق اشتراک، فرایند اصلاح و تعدیل پروانه چاه، نصب کنتور هوشمند و... پاسخ داده شد.

 

منبع خبر: