شنبه, 3 فروردین 1398

 

 

اعضای جدید کارگروه گردشگری (آبی) شرکت معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: آقای دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت، آقایان شعبانعلی صادقی، علی ناجی، سیدرضا موسوی‌مجد، چنگیز افشار و امرالله براری را به عنوان اعضای کارگروه گردشگری شرکت تعیین نمود.  

 

در این حکم ضمن اشاره به دستورالعمل "شرکت مدیریت منابع آب ایران" مبنی بر بررسی، تایید و تصویب طرح های گردشگری پیرامون منابع و تاسیسات آبی، این وظایف به کارگروه مذکور محول گردید.

شایان ذکر است دبیر این کارگروه آقای دکتر سید مهدی عمادی مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت می باشد

منبع خبر: