شنبه, 3 فروردین 1398
 
کد سند:    
تجدید آگهی مناقصه فروش زمین پلنگ چال نوشهر
مشخصات آگهی
 موضوع: فروش زمین پلنگ چال نوشهر
تشریح:

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

شرکت مزایده گذار:شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران به نشانی ساری کیلومتر 3 جاده قائمشهر در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 200961217000001  به صورت الکترونیکی بفروش برساند.

موضوع مزایده :  فروش زمین به شرح جدول ذیل

تاریخ فروش اسناد مزایده: ازتاریخ درج آگهی لغایت ساعت 14 مورخ 21/11/96 

تاریخ بازدید از مورد مزایده: از تاریخ 28/10/96 لغایت 20/11/96

مبلغ خرید اسناد مزایده : یکصد هزار ریال واریز شده به حساب درآمد 2175085027008بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت آب منطقه ای مازندران

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده  : واریز وجه نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2175085003006 در وجه شرکت آب منطقه ای مازندران یا ضمانتنامه بانکی به شرح جدول ذیل

مهلت­ارسال پیشنهاد:حداکثرتاساعت14روز شنبه­ مورخ21/11/ 96 ­

زمان­ بازگشایی:ازساعت9صبح­روزدوشنبه مورخ 23/11/96 طبقه­سوم اتاق معاونت منابع انسانی ، مالی­وپشتیبانی

تاریخ اعلام برنده: 23/11/96

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده  :     

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 0(در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین طریق امکان پذیر میباشد.
  2. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:41934-021

دفتر ثبت نام استان تهران:88969737 و 85193768

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

ردیف

محل جغرافیایی

مساحت

مترمربع

قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع

(به ریال)

قیمت  کل پایه کارشناسی

(به ریال)

مبلغ تضمین

(به ریال)

قطعه

نوع سند

1

شهر نوشهر(کمربندی) منطقه پلنگ چال

56410

750.000

42.307.500.000

2.115.375.000

یک

درحال­اخذسندمالکیت

 

 

روابط عمومی شرکت 

 

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: اخبار صنعت 27و28/10 96
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 164