دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
محرم
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر

1398

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل ساماندهی نحوه حمایت مادی و معنوی از چاپ و انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی دستورالعمل ساماندهی نحوه حمایت مادی و معنوی از چاپ و انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی شرکت مدیریت متابع آب ایران 1398/10/23
  ایجاد لایه جدید در کاداستر ثبت اسناد ایجاد لایه جدید در کاداستر ثبت اسناد 98/115/2073 1398/02/15
  دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت 96/1162634 سازمان برنامه و بودجه کشور 1398/02/19
  دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب 98/42235/31/100 وزارت نیرو 1398/10/01
  ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی سطح ملی و استانی و فرآیند اجرایی آن ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی سطح ملی و استانی و فرآیند اجرایی آن 479977 سازمان اداری و استخدامی کشور 1398/10/10

1397

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  وضعیت چاههای متروکه عدم صدور مجوز برای چاههای متروکه 97/115/25847 1397/11/30
  راهنمای شماره 2 استقرار میز خدمت 1397/02/10
  دستورالعمل بکارگیری سربازان نخبه 1397/02/15
  دستورالعمل عفاف و حجاب 1397/04/25

1396

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  راهنمای شماره 1 استقرار میز خدمت 1396/12/06
  دستورالعمل شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد 1396/12/01
  دستورالعمل حقوق شهروندی 1396/01/06
  بخشنامه و دستورالعمل میز خدمت 1396/09/30
  مصوبه شورای عالی اداری حقوق شهروندی در نظام اداری 96/14042/150 1396/02/04

1395

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد اجاره اراضی بستر رودخانه ها 1395/12/22
  قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 و آئین نامه اجرایی آن 1395/01/29
  آئین نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ، انهار ، ... مصوب سال 79 1395/01/29
  لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 / 11 / 1358 شورای انقلاب 1395/01/29
  قانون تثبیت آب های زراعی مصوب سال 1369 و آئین نامه اجرائی آن 1395/01/29
  آئین نامه بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 1375 1395/01/29
  لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق مصوب سال 1359 1395/01/29
  ماده91و92 قانون مدیریت خدمات کشوری 1395/01/29
  دستورالعمل حفاظت و بهره برداری و آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها 1395/01/31

1394

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قنوات واقع در بستر رودخانه قنوات واقع در بستر رودخانه 1394/11/07
  بخش نامه های عدم خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی بخش نامه های عدم خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی 1394/06/01
  دستورالعمل اطلاع رسانی ،آموزش و فرهنگ سازی طرح احیاء و تعادل بخشی طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 1394/04/01

1393

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه نظام نامه 1393/01/30

1392

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آگهی تمدید و اصلاح حدود ممنوعیت توسعه بهره برداری ار منابع آب ساری آگهی تمدید و اصلاح حدود ممنوعیت توسعه بهره برداری ار منابع آب ساری 1392/01/20

1391

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل گزینش نیرو های پیمانکار دستورالعمل گزینش نیرو های پیمانکار 1391/04/07
  مجموعه بخشنامه ها و ... حفاظت و بهره برداری از منابع آب مجموعه بخشنامه ها و ... حفاظت و بهره برداری از منابع آب 1391/03/30

1390

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  وظایف تصدی بخش آب وظایف تصدی بخش آب 1390/11/05
  وظایف حاکمیتی در بخش آب و آبفا وظایف حاکمیتی در بخش آب و آبفا 1390/11/05
  سیاستهای کلی آمایش سرزمین سیاستهای کلی آمایش سرزمین 1390/11/05

1389

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل سنجش سلامت کارکنان صنعت آب و برق دستورالعمل سنجش سلامت کارکنان صنعت آب و برق 1389/06/06
  دستورالعمل مساعدت درمانی مربوط به دوره درمانی 1 / 4 / 89 لغایت 1 /4 / 90 دستورالعمل مساعدت درمانی مربوط به دوره درمانی 1 / 4 / 89 لغایت 1 /4 / 90 1389/06/03
  حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیأت وزیران حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیأت وزیران 1389/05/25
  بخشنامه 26848 / 440 مواردی در خصوص انعقاد قرارداد و خریدها بخشنامه 26848 / 440 مواردی در خصوص انعقاد قرارداد و خریدها 1389/05/18
  بخشنامه 231 / 4069 لازم الاجرا یودن ارای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری بخشنامه 231 / 4069 لازم الاجرا یودن ارای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری 1389/05/18
  نتایج بررسی نامه شماره 4952/ 190 نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزشی اختصاصی بخش آب نتایج بررسی نامه شماره 4952/ 190 نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزشی اختصاصی بخش آب 1389/05/18
  نامه شماره 151186 اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات نامه شماره 151186 اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات 1389/05/18
  مصوبه تامین آب و برق و تا درب واحد های صنعتی و مجتمع های تولیدی کشاورزی مصوبه تامین آب و برق و تا درب واحد های صنعتی و مجتمع های تولیدی کشاورزی 1389/05/18

1388

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نرخ گذاری آب نرخ گذاری آب 1388/10/28
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1388/03/20
  قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم 1388/10/07

1366

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم 1366/12/03

1361

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/16